XX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea - Categoria Lliure

XX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea - Categoria Lliure
Premios: 2.000 euros
Fecha apertura: 15 oct de 2022, 00:01
Fecha límite: 18 dic de 2022, 23:59
Participantes: Desde 18 Hasta 35 años. Nacional
Obra: mín. alto: 50; máx. alto: 200; mín. ancho: 50; máx. ancho: 200; máx. obras: 2

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

XX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea

 

Bases Categoria Lliure

 

Hi pot participar qualsevol artista (entre 18 i 35 anys) resident a l’estat espanyol, amb un màxim de dues obres.

 

El procés d’inscripció es realitzarà de la següent manera:

 

Els interessats a participar ho podran fer inscrivint-se a la plataforma www.mundoarti.com, on s’haurà de presentar online la fotografia o fotografies de les obres presentades, complimentar les dades personals i adjuntar la documentació requerida (fotocòpia del DNI). El termini de presentació finalitzarà el 18 de desembre de 2022 a les 23:59 hores.

Finalitzat aquest termini es farà una selecció de les obres entre el 19 i el 22 de desembre de 2022. El resultat d’aquesta selecció es publicarà a la mateixa plataforma.

 

Entre el 26 de desembre de 2022 i el 9 de gener de 2023, únicament els concursants seleccionats enviaran les seues obres, personalment o per correu (a ports pagats) a: Museu de Ceràmica de l’Alcora, C/Teixidors, 1, 12110, L’Alcora (Castelló), en horari d’obertura del Museu (consultar web).

 

Una vegada haja finalitzat el termini d’enviament de les obres seleccionades, es reunirà el jurat per determinar els premis entre el 16 i el 20 de gener. El resultat de la seua decisió es farà públic el 22 de gener de 2023, a la plataforma MundoArti. L’acte de lliurament de premis es farà el dia de l’obertura de l’exposició, el dia 10 de febrer, a les 18:00h. L’exposició romandrà oberta al públic des d’eixe mateix dia 10 de febrer fins el dia 12 de març al Museu de Ceràmica de l’Alcora. Els artistes premiats seran avisats amb la suficient antelació per tal que hi puguen assistir a l’acte de lliurament de premis.

 

Un cop finalitzada l’exposició, i fins el 31 de març, podran arreplegar-se totes les obres presentades no premiades; passat aquest termini les obres quedaran en possessió de l’IES Ximén d’Urrea a tots els efectes.

 

TEMÀTICA I TÈCNICA

 

La temàtica i tècnica serà lliure, i es podran presentar un màxim de dues obres per autor. Les obres es presentaran sobre bastidor o suport rígid i emmarcades per a la seva exposició. Les dimensions de l’obra estaran entre 50 cm i 200 cm per cada costat (és a dir mínim 50x50 i màxim 200x200). No s’admetran obres emmarcades només amb cristall.

 

L’entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que pogueren afectar a les obres però posarà la màxima cura en que això no arribe a produir-se. El primer premi no serà assignat en més de tres edicions al mateix autor. Les dues obres premiades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora, així com els drets d’utilització i reproducció de les mateixes.

 

PREMIS

 

Primer premi: 1.300 €

Segon premi: 700 €

 

Els premis estan subjectes a la retenció d’IRPF que determina la llei. El jurat, si així ho determina, podrà declarar els premis deserts.

 

JURAT

 

El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi  i per representants de les entitats organitzatives. La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases. Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del telèfon: 964362368/ 964738940.

 

Coordinació:

Museu de Ceràmica de l’Alcora. Correu: museu@alcora.org o consultar en la pàgina web del centre: www.ximendurrea.edu.gva.es o del museu: www.lalcora.es/museu.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web.

Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar