VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 2022

VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA 2022
Premios: 6.000 euros
Fecha apertura: 16 may de 2021, 00:00
Fecha límite: 24 jul de 2022, 23:59 (Faltan 19 días, 21 horas, 12 minutos)
Participantes: Desde 18 años. Internacional
Obra: mín. hojas: 12; máx. hojas: 20;

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

 

BASES DELS PREMIS LITERARIS CIUTAT D’ALZIRA 2022

DISPOSICIONS GENERALS

1. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. No s’hi podran presentar menors d’edat.

3. El termini de presentació d’originals finalitza el 24 de juliol de 2022 a les 23.59 hores. Una vegada tancat l’esmentat període de lliurament d’originals, les llistes de les obres presentades a cada una de les modalitats convocades es publicaran en el web de l’Ajuntament d’Alzira i en el d’Edicions Bromera. Hi estaran disponibles durant 10 dies per a notificar possibles reclamacions, que s’hauran de formular en el mateix lloc de presentació de les obres. En transcórrer el termini de reclamacions esmentat, i en quedar resoltes, es publicaran les llistes definitives.

4. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtindre una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. No obstant això, si el jurat creu que cap de les obres presentades assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas, però si es declara desert, l’import es podrà acumular a la convocatòria següent.

5. Si una de les obres presentades a qualsevol de les modalitats es retira abans de la deliberació del jurat, l’autor/a ho ha de notificar per escrit (al correu electrònic: serval@alzira. es) i adjuntar una fotocòpia del seu DNI.

6. Amb independència de la data de l’anunci públic dels noms de les persones guanyadores –que s’especifica en les bases concretes de cada modalitat–, els guardons de les huit modalitats es lliuraran la nit de l'11 de novembre de 2022. Els guanyadors i les guanyadores, a més del premi, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

7. La persona guanyadora de cada una de les modalitats es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del compromís esmentat.

8. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases, les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

9. L’import dels premis estarà sotmés a la fiscalitat corresponent i s’hi aplicaran les retencions establides legalment. Aquest import serà, en part, un acompte dels drets d’autoria, segons un contracte que signarà Edicions Bromera amb les persones guardonades.

 

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PREMIS DE NOVEL·LA, NARRATIVA JUVENIL, NARRATIVA INFANTIL, ASSAIG, POESIA, TEATRE i ÀLBUM IL·LUSTRAT

Les obres s’han de presentar en format PDF a través de la pàgina web www.mundoarti.com.

Les obres han d’incloure el nom del títol de l’obra i han de ser presentades amb la tipografia Times New Roman 12, interlineat senzill i 3 cm de marge per cada costat.

En la portada, cal especificar la llegenda, en cada cas:

«Opta al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2022»

«Opta al Premi Extraordinari de Narrativa Juvenil Alzira Capital Cultural   Valenciana 2022»

«Opta al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre 2022»

«Opta al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 2022»

«Opta al Premi de Poesia Ibn Hafaja 2022»

«Opta al Premi de Teatre Palanca i Roca 2022»

«Opta al Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat 2022»

El nom de l’autor/a no ha d’aparéixer en el document; si no, l’obra serà descartada.

En el formulari en línia es completaran les dades de l’autor/a (adreça postal, adreça electrònica, número de telèfon, etc.) i caldrà adjuntar-hi una còpia digitalitzada del DNI i el consentiment signat per a la gestió d’aquestes dades personals (model disponible en www.bromera.com/dades).

 

DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

VII PREMI INTERNACIONAL ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

1. Poden optar a aquest premi aquelles obres infantils, presentades en qualsevol de les llengües oficials de la península Ibèrica, o en francés o en anglés, que desenvolupen un relat de forma gràfica, amb imatges i textos que es complementen harmònicament.

2. Les obres hauran de ser originals i inèdites. No s’admeten adaptacions d’obres sotmeses a propietat intel·lectual, ni premiades en altres concursos.

3. Les obres s’han de presentar segons s’indica en les disposicions particulars d’aquestes bases, en format PDF a baixa resolució (màxim 5 MB), a color.

4. El premi es concedirà a l’autor/a o autors/es del millor àlbum il·lustrat que s’hi presente.

5. Els treballs tindran l’extensió habitual d’un àlbum il·lustrat (12, 16 o 20 làmines a doble pàgina). Els textos no poden superar, en total, els 5.000 caràcters amb espais inclosos.

6. L’import del premi convocat per l’Ajuntament d’Alzira, sota el patrocini del Consorci Ribera i Valldigna, és de 6.000 €. Aquesta quantitat s’entendrà com un acompte del pagament dels drets d’autoria dels 4.000 primers exemplars que es venguen.

7. El jurat estarà format per Anna Ballester, Cristina Oleby, Pablo Pino, Josep Gregori, Rosa Mengual i la persona responsable d’alcaldia, o persona en qui delegue.

8. L’obra haurà d’estar lliure de drets. La concessió del premi suposa que l’autor/a cedeix els drets d’explotació sobre l’obra en exclusiva, que el Grup Bromera publicarà almenys en dues versions: valenciana (Edicions Bromera) i castellana (Algar Editorial).

9. El veredicte es farà públic el 4 de novembre de 2022.

10. L’import del premi es farà efectiu després que els/les autors/es aporten, en condicions de ser reproduïda, l’obra totalment finalitzada en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la data del veredicte.

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web. Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes. Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar