XIX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea - Categoria Lliure

XIX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea - Categoria Lliure
Premios: 2.000 euros
Fecha apertura: 11 oct de 2021, 00:00
Fecha límite: 10 dic de 2021, 23:59
Participantes: Desde 18 Hasta 35 años. Nacional
Obra: mín. alto: 50; máx. alto: 200; mín. ancho: 50; máx. ancho: 200; máx. obras: 2

Traducción automática realizada por el Traductor de Google. Recomendamos descargar las bases originales.

Bases

XIX Premi de Pintura Jove Ciutat de l’Alcora-Ximén d’Urrea

 

Bases Categoria Lliure

 

Hi pot participar qualsevol artista (entre 18 i 35 anys) resident a l’estat espanyol, amb un màxim de dues obres.

El procés d’inscripció es realitzarà de la següent manera:

Els interessats a participar ho podran fer inscrivint-se a la plataforma www.mundoarti.com, on s’haurà de presentar online la fotografia o fotografies de les obres presentades, complimentar les dades personals i adjuntar la documentació requerida (fotocòpia del DNI). El termini de presentació finalitzarà el 10 de desembre de 2021 a les 23:59 hores.

Finalitzat aquest termini es farà una selecció de les obres entre el 13 i el 17 de desembre de 2021. El resultat d’aquesta selecció es publicarà a la mateixa plataforma.

Entre el 18 de desembre de 2021 i fins el 12 de gener de 2022, únicament els concursants seleccionats enviaran les seues obres, personalment o per correu (a ports pagats) a: Museu de Ceràmica de l’Alcora, C/Teixidors, 1, 12110, L’Alcora (Castelló).

Una vegada haja finalitzat el termini d’enviament de les obres seleccionades, es reunirà el jurat per determinar els premis entre el 17 i el 21 de gener. El resultat de la seua decisió es farà públic el 21 de gener de 2022, a la plataforma MundoArti. L’acte de lliurament de premis es farà el dia de l’apertura de l’exposició, el dia 4 de febrer, a les 18:00h. L’exposició romandrà oberta al públic des d’eixe mateix dia 4 de febrer fins el dia 6 de març al Museu de Ceràmica de l’Alcora. Els artistes premiats seran avisats amb la suficient antelació per tal que hi puguen assistir a l’acte de lliurament de premis. 

Un cop finalitzada l’exposició, i fins el 31 de març, podran arreplegar-se totes les obres presentades no premiades; passat aquest termini les obres quedaran en possessió de l’IES Ximén d’Urrea a tots els efectes.

TEMÀTICA I TÈCNICA

La temàtica i tècnica serà lliure i cada autor podrà presentar un màxim de dues obres. Les dimensions de les obres estaran entre 50 i 200 cm en cada costat. Les obres es presentaran sobre bastidor o suport rígid i emmarcades per a la seva exposició. No s’admetran obres emmarcades només amb cristall.

L’entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que pogueren afectar a les obres però posarà la màxima cura en que això no arribe a produir-se. El primer premi no serà assignat en més de tres edicions al mateix autor. Les dues obres premiades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora, així com els drets d’utilització i reproducció de les mateixes.

PREMIS

Primer premi: 1.300 €

Segon premi: 700 €

Els premis estan subjectes a la retenció d’IRPF que determina la llei. El jurat, si així ho determina, podrà declarar els premis deserts.

JURAT

El jurat estarà compost per professionals de reconegut prestigi  i per representants de les entitats organitzatives. La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases. Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del telèfon: 964362368/ 964738940.

Coordinació:

Museu de Ceràmica de l’Alcora. Correu: museu@alcora.org o consultar en la pàgina web del centre: www.ximendurrea.edu.gva.es o del museu: https://lalcora.es/museu-de-ceramica

Ver más

Información legal

MundoArti requiere un usuario registrado para poder participar. Las personas menores de 18 años pueden participar a través del padre, madre, tutor o representante legal. Crear una cuenta con información falsa es una violación de nuestros términos. MundoArti es un software para participar en convocatorias, concursos y premios. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre cambios realizados en la información, errores de transcripción o desarrollo de la convocatoria. Por favor, contacte con los organizadores para dudas sobre la convocatoria. Los solicitantes deben aceptar las reglas y son responsables del contenido legal subido a la web. Los solicitantes ceden una licencia a MundoArti y a los organizadores de las convocatorias, que es limitada, no exclusiva, irrevocable y gratuita para usar cierta propiedad intelectual, incluido el nombre, el acrónimo y la obra en relación con la convocatoria. Esta licencia es necesaria para promover y dar a conocer los resultados de la convocatoria, realizar las acciones de promoción y comunicación para esta edición o las siguientes.

Para más información consulte nuestros términos y condiciones legales.

Relacionados

Cookies

Usamos Cookies y otras tecnologías propias y de terceros para hacer funcionar de manera correcta y segura nuestra página web y personalizar su contenido. También las utilizamos para analizar la navegación de los usuarios y poder ajustar la publicidad a sus gustos y preferencias. Política de cookies

Aceptar