Tu navegador está desactualizado!

Actualiza tu navegador para ver esta página web correctamente. Actualizar ahora

×

II PREMI DE CURTMETRATGES EN CATALÀ - PREMIS CASTELLITX 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5

Ayuntamiento de Algaida

II PREMI DE CURTMETRATGES EN CATALÀ - PREMIS CASTELLITX 2021

II PREMI DE CURTMETRATGES EN CATALÀ - PREMIS CASTELLITX 2021

Calidad de concurso 1 Calidad de concurso 2 Calidad de concurso 3 Calidad de concurso 4 Calidad de concurso 5


II PREMI DE CURTMETRATGES EN CATALÀ - PREMIS CASTELLITX 2021
 

Els treballs

I.1. Podran optar als Premis de Curtmetratge totes les produccions cinematogràfiques originals enregistrades d’una durada inferior a 20 minuts (crèdits inclosos).

I.2. Les obres hauran de ser realitzades en versió original en català (VOC). Això implica que un mínim del 75% dels diàlegs, veus en off i retolacions originals han de ser en llengua catalana. No s’admetran treballs fets majoritàriament en una altra llengua ni doblats o subtitulats en català.

I.3. S’admetran un màxim de dos curtmetratges per participant. Les obres podran haver estat realitzades originalment en qualsevol format (cinema, vídeo digital, vídeo analògic...) i seran de temàtica lliure. S’accepten obres tant de ficció com de no ficció.

I.4. Una vegada presentats, els curtmetratges no podran ser retirats del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions.

I.5. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats dels Premis Castellitx, només pot presentar un màxim de dos curtmetratges al concurs.

I.6. Les produccions que es presentin a l’edició de 2021 hauran d’haver estat realitzades durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021.

Presentació dels curtmetratges

II.1. El termini de presentació dels curtmetratges acaba dilluns, dia 1r de febrer de 2021 a les 24.00 h.

II.2. Abans de presentar els films, els participants hauran d’emplenar la inscripció al Premi de Curtmetratges i l’hauran de remetre per correu electrònic a premiscastellitx@ajalgaida.net. Trobareu els formularis d’inscripció al web dels Premis.

II.3. Els curtmetratges s’hauran de penjar, de manera privada, a la plataforma FESTHOME i omplir les dades corresponents.

És obligatori fer el registre.

ii.4. Paral·lelament s’haurà de remetre per correu electrònic

  • Un arxiu amb:
  • La imatge promocional del curtmetratge (cartell, fotografies de rodatge, etc.) en format *.jpg. Aquesta imatge serà usada per a la publicitació de les obres participants.
  • Opcionalment :El tràiler promocional del curtmetratge (opcional) en un format apte per a reproducció web.

II.5. Qualsevol curtmetratge que no ofereixi les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic serà declarat fora de concurs.

III. Drets d’autor i de difusió

III.1. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor. L’Ajuntament d’Algaida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra possible transgressió de la legislació vigent.

III.2. La persona física que consti com autora a la fitxa de inscripció serà la beneficiària del premi que se li pogués atorgar.

III.3 L’Ajuntament d’Algaida pressuposa que els autors dels curtmetratges tenen les autoritzacions de les persones que hi apareixen en els casos que estipula la llei. Paral·lelament, també pressuposa que compta amb els permisos per usar tots els materials d’arxiu i d’imatges que puguin aparèixer a la filmació. Així mateix, recau en l’autor la responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat.

III.4. Els autors de les obres presentades mantindran, en tot moment, els drets que els corresponen segons la Llei de Propietat Intel·lectual.

III.5. Resta sobre l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres en el registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant tercers.

III.6. Els autors podran exhibir, cedir i comercialitzar lliurement els treballs premiats, però, en tots els casos hauran de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx i l’any de concessió del guardó.

III.7. Per altra banda, l’Ajuntament d’Algaida es reserva el dret a:

  • Exhibir el tràiler i la imatge promocional del curtmetratge als mitjans de comunicació i al web dels Premis, que en cap cas s’explotaran comercialment.
  • Utilitzar un màxim de 30 segons del curtmetratge per a ús promocional en el cas que no s’hagi remès un tràiler promocional.
  • Projectar els curtmetratges finalistes en una mostra pública que tendrà lloc dia 26 d’abril de 2021. Durant aquest acte tendran lloc les votacions per al Premi Especial del Públic, sempre i quan les circumstàncies de prevenció de la pandèmia de la Covid-19 ho permetin.
  • Exhibir el curtmetratge guardonat amb la Rosa d’Or de la Pau i el Premi Especial del Públic en edicions posteriors del projecte o en altres activitats organitzades al terme municipal d’Algaida per l’Ajuntament d’Algaida, que en cap cas s’explotaran comercialment.El guardó

IV.1. S’estableixen el següents premis:

Premi de Curtmetratges: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor producció cinematogràfica.

Premi especial del públic: Premi en metàl·lic de 200 euros.

IV.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.

IV.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.

El jurat

V.1. El Jurat del Premi de Curtmetratges estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.

V.2. El Jurats es reuniran entre dia 12 de febrer i dia 4 d’abril de  2021 per valorar els curtmetratges presentats a la convocatòria. De tots els presentats, el jurat n’escollirà un màxim de sis finalistes que es projectaran públicament dia 26 de març de 2021 si les circumstàncies de la pandèmia ho permeten. El Premi Especial del Públic serà elegit per votació pels espectadors que assisteixin a aquesta projecció pública. Posteriorment, el Jurat comunicarà a l’Organització el curtmetratge guardonat amb la Rosa d’Or. L’Organització avisarà particularment els finalistes i guardonats.

V.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.

V.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.

V.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.

V.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.

Lliurament dels premis

V.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2021 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 5 d’abril  de 2021. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).

VII. Curtmetratges no premiats

VII.1. Els arxius dels tràilers i d’imatge dels curtmetratges participants no es retornaran i seran destruïdes quan hagi finalitzat el concurs.

VIII. Final

VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2021 suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

* * *

Al web dels Premis Castellitx, accessible des de www.ajalgaida.net, trobareu més informació sobre com presentar treballs als Premis. A més, a l’adreça de correu premiscsastellitx@ajalgaida.net i al telèfon 971 66 56 79, estam a la vostra disposició per a si precisau de més informació.


Nota importante:

Se recomienda descargar siempre las bases originales ya que la traducción está realizada de forma automática utilizando la herramienta internacional de Google Traductor de Google

Si el concurso permite la participación de menores de 14 años, tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.


Premio Concurso

Premios

500 euros

Fecha Concurso

Fecha

01/02/2021

Premio Concurso

Participantes

Nacional

Premio Concurso

Obra

Premio Concurso

Compartir bases en:

Concursos Relacionados

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.